RODO


W związku z wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
DWOKAD SPÓŁKA Z O.O.
32-620 Brzeszcze
ul. Przemysłowa 16
NIP: 5492118915


2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.


3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom którym Administrator zlecił na podstawie umów powierzenie przetwarzania danych osobowych – czynności rachunkowo-podatkowe, prawne oraz informatyczne.


4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, zgodnie z wdrożoną przez Administrtatora Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.