O nas


 

Spółka „Dwokad” powstała w 1995 roku i od początku zajmuje się produkcją materiałów budowlanych. W 2005 roku otwiera Zakład Produkcyjny Krabet w Steblowie k/Krapkowic na bazie istniejącej od 1986 roku wytwórni prefabrykatów betonowych.

Głównym zadaniem firmy jest kontynuacja tradycji produkcyjnej jednak w nowej wyższej jakości z rozwojem automatyzacji procesów produkcji. Dumą firmy jest produkcja wyłącznie ekologiczna z naturalnych, czystych surowców mineralnych, bez żadnych obcych dodatków, w procesach niskoenergetycznych, w zgodzie z normami europejskimi i według najwyższych standardów.

Nasza firma pomoże Ci budować przyszłość:

  • z materiałów euro-powszechnych
  • z materiałów ekonomicznych, z wyobraźnią i jakością
  • materiałów ekologicznych, które nas chronią i są przyjazne środowisku.

BUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ Z MATERIAŁÓW EURO-POWSZECHNYCH

Pustaki betonowe w swej obecnej formie znane są w Europie od lat 50-tych, a produkcję na skalę przemysłową rozpoczęto we Francji w latach 70-tych. Końcem lat 90-tych zdobyły popularność nie tylko we Francji, ale prawie w całej Europie. Pełna gama pustaków o różnych kształtach i wymiarach ma dziś zastosowanie nie tylko w budownictwie domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, ogrodzeń, murów oporowych, basenów; ale również przy realizacji dużych obiektów przemysłowych, handlowych, magazynowych, rolniczych i użyteczności publicznej. Pustak łączy w sobie wszystkie zalety wymagane przez inwestorów i spełnia z powodzeniem kryteria stawiane przez normy  Unii Europejskiej.

BUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ Z MATERIAŁÓW EKONOMICZNYCH
Z WYOBRAŹNIĄ I JAKOŚCIĄ

Pustak betonowy produkowany dzisiaj w zautomatyzowanych urządzeniach sterowanych komputerowo zapewnia wysoką jakość, a prosta technologia produkcji, nisko-energetyczna bez udziału procesów termicznych, zapewnia opłacalność produkcji przy niskich cenach zbytu wyrobów. Cała gama form i kształtów oraz modularność wymiarowa pustaków daje budowniczym i architektom nieograniczone możliwości kształtowania najśmielszych projektów, pozostawiając dowolność w wykończeniu powierzchni ścian i stropów, a ponadto sprawia, że praca murarza staje się wydajniejsza nawet do 50% w porównaniu z innymi materiałami stosowanymi aktualnie w budownictwie. Pustak betonowy jest najbardziej wytrzymałym materiałem konstrukcyjnym, w zależności od grubości jego wytrzymałość może wynosić od 100 do 500 ton na metr bieżący muru.

BUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ Z MATERIAŁÓW EKOLOGICZNYCH,
KTÓRE NAS CHRONIĄ I SĄ PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Pustaki betonowe są wykonywane z materiałów naturalnych: piasku, żwiru i wody. Wysoko wiążące cementy stosowane jako spoiwo produkowane są z naturalnych skał i nie zawierają żadnych obcych dodatków. Pustak może podlegać całkowitemu recyklingowi z pełnym odzyskiem do ponownej produkcji elementów betonowych. Materiały użyte do produkcji pustaka nie wchłaniają wody, więc ewentualne wykraplanie wilgoci na powierzchni wewnętrznej wymaga jedynie właściwej wentylacji pomieszczeń. Wykształcone zamknięte komory powietrzne w formie pustaka zapewniają oprócz pewnych właściwości izolacji termicznej, głównie wysokie właściwości izolacji akustycznej, przewyższające właściwości innych materiałów stosowanych w budownictwie.