System stropowy RECTOR


Stropy RECTOBETON są belkowo – pustakowymi, prefabrykowanymi stropami sprężonymi.

Stropy te składają się ze strunobetonowych belek stropowych oraz wypełnień w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków. Uzupełnieniem systemu są: zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie.

System RECTOBETON przeznaczony jest dla budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, budownictwa użyteczności publicznej oraz budynków niemieszkalnych.
Uzyskiwane rozpiętości wahają się od 1,0m do 10,0m.

Wysokość stropu (zależna od rozpiętości i obciążeń) wynosi od 16cm do 34cm, zaś osiowy rozstaw belek w systemie wynosi 59 lub 60 cm.
Minimalna grubość nadbetonu wynosi 4cm. W zależności od zastosowanego układu masa stropu wynosi 235 kg/m2 lub więcej. Minimalne zużycie betonu wynosi 48 l/m2.
Stropy zabezpieczone tynkiem gipsowym na siatce osiągają ognioodpornośćod REI 60 do REI 240 (Badanie ITB nr NP.-744/A/07/GW).
 

System stropowy RECTOBETON jest nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie konstrukcji stropowych, możliwe do zastosowania na każdym poziomie budynku:

  • piwnica lub garaż,
  • poddasze,
  • taras,
  • stropodach o kącie nachylenia do 45 stopni
     

System Stropowy RECTOBETON może być stosowany zarówno w domach jednorodzinnych jak i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach handlowych, biurowych oraz podczas wymiany stropów w budynkach istniejących. 
Innowacyjny sposób produkcji metodą formowania belek gwarantuje doskonałe wykończenie belki oraz umożliwia łatwe układanie stropów.