Godziny załadunków w Krabet Steblów


   W związku z dużą ilością załadunków uprzejmie prosimy o podstawianie samochodów na załadunek w dni robocze w godzinach: 7:00 – 15:15.

Późniejsza godzina przybycia, bez wcześniejszego ustalenia z kierownictwem biura, może spowodować brakiem załadunku w danym dniu.

Równocześnie informujemy, że dla Państwa wygody nie wprowadzamy awizacji na konkretną godzinę – kolejność przybycia jest kolejnością załadunku w Zakładzie Produkcyjnym Krabet w Steblowie.

Z poważaniem, 

Dyrekcja Zakładu